Sendika İl Temsilcisinin Görevleri

Sendika İl Temsilcisinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? 

1- Sendika İl Temsilcisinin görevi; İl sınırları içerisinde Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak,
2- İl bünyesinde Temsilciler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
3- İlçe Temsilcilerinden gelen şikayet ve önerileri dinlemek, çözümleyemediği problemleri Şube Yönetim Kurulu’na iletmek,
4- Tüzük ve Toplu Görüşme hükümlerinin uygulanmasında İl bazındaki işyerlerinde doğabilecek problemlerde müdahil olmak,
5- İl sınırları içerisinde üyelik çalışmaları yapmak, Şube ile irtibatlı olarak, İşyeri ve İlçe Temsilcileriyle birlikte üye sayıları ile ilgili çalışmalar yapıp üye potansiyeli olan işyerlerinde üye artırıcı çalışmalar ve toplantılar yapmak,
6- İşyeri ve İlçe Temsilcilerinden gelen bilgileri Şube merkezine iletmek,
7- Sendika ve Şubenin sendikacılık ve çalışma hayatı ile ilgili faaliyetleri ve yayınlarını ilçe ve işyeri temsilcilerine ulaştırmak ve dağıtımını takip etmek,
8- Sendikal faaliyetlerde yerel radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından faydalanmak,
9- İl Temsilciliğine ait demirbaşların teslim alınmasını, kaydını ve korunmasını sağlamak,
10-İl Temsilciliği sınırları içerisinde ziyaret, kutlama, tebrik, taziye gibi sosyal etkinliklere katılmak,
11- İl Temsilciliği sınırları içersinde resmi veya özel kuruluşlara karşı şubeyi temsil etmek,
12- Konfederasyona bağlı Şube veya Temsilciliklerle irtibatlı olmak, Konfederasyon ilkeleri doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,
13- Gerektiğinde Sendika Yönetim Kurulu’ndan izin alınarak Şube Yönetimiyle birlikte ilde konser, tiyatro, sergi, seminer vb. organizasyonu yapmak,
14- İlgili Mevzuat gereği şube tarafından verilen diğer yasal görevleri yerine getirmek,

 

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...

Yorum Yaz

Siz de yorum yapın
Adınız
Eposta
Yorumunuz
 
Başa Dön